VC

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Sterownik systemów wentylacyjnych
Sterowanie w systemach o regulowanym zmiennym przepływie

Opis

Charakterystyka

Sterownik VC przeznaczony jest do stosowania w systemach wentylacji ze zmiennym przepływem powietrza. W zależności od oprogramowania oraz podłączonych czujników i urządzeń wykonawczych sterownik może spełniać w systemie wentylacji wiele różnych funkcji. Sterownik może pracować w systemach jedno- i dwuprzewodowych o zmiennym zapotrzebowaniu, o wielu źródłach nawiewu oraz różnych drogach wywiewu (np. klimatyzowane pomieszczenia laboratoryjne z dygestoriami i lokalnymi odciągami miejscowymi z określonymi wymaganiami w zakresie utrzymywania podciśnienia i nadciśnienia, itp.). Sterownik posiada wbudowany interfejs sieci LON, co umożliwia:

 • bezpośrednią współpracę pomiędzy sterownikami, niezbędną do realizacji złożonych funkcji
  automatycznego, dynamicznego sterowania przepływami i ciśnieniami, zależnego od zapotrzebowania
  i/lub harmonogramów pracy,
 • minimalizację zużycia energii cieplnej zawartej w nawiewanym i wywiewanym powietrzu,
 • optymalizację zakresu pracy elementów technologicznych systemu wentylacji, tak aby równoważenie rozpływów powietrza odbywało się przy minimalnych spadkach ciśnienia na klapach
  regulacyjnych,
 • bezpośrednie współdziałanie z wentylatorami nawiewu i wywiewu zasilanymi z falowników oraz
  innymi urządzeniami technologicznymi (np. nawilżacze, osuszacze) posiadającymi lokalne
  sterowniki obiektowe z interfejsem LON,
 • monitoring pracy sterownika oraz układu technologicznego wentylacji z systemu BMS
  z rejestracją on-line wszystkich parametrów (przepływy, ciśnienia, stany pracy, awarie),
  z możliwością bezpośredniego oddziaływania z poziomu operatorskiego.

Jedna ze standardowych aplikacji modułu obsługuje regulację przepływu powietrza w pomieszczeniu poprzez sterowanie urządzeniami VAV na nawiewie i wywiewie, uzależnioną od aktualnego stężenia CO2, różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem i np. korytarzem oraz obecności użytkownika w pomieszczeniu.

Sterownik VC zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego, w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń technologicznych. Urządzenia wykonawcze (klapy, regulatory VAV) oraz czujniki (ciśnienia, różnicy ciśnień, stężenia CO2, styki bierne) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa VC zapewnia ochronę środowiskową IP20.