VC-D

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Sterownik systemu wyciągowego dygestorium
Kompleksowe sterowanie systemem wyciągowym pojedynczego dygestorium

SKU: VC-D Kategorie: ,

Opis

Charakterystyka

Sterownik VC-D przeznaczony jest do zastosowania jako regulator z funkcja nadzoru w systemach wyciągowych dla dygestorium. Głównym obszarem zastosowań sterownika są laboratoria i szpitale. Współpraca ze sterownikami wentylacyjnymi (VC, VC4) pozwala na tworzenie systemów z bilansowaniem przepływu powietrza. Taka współpraca pozwala również na realizację układów regulacji ciśnienia np. w szpitalnictwie, gdzie konieczne jest odseparowanie pomieszczeń septycznych od aseptycznych.
Zestaw wejść i wyjść sterownika, na który składają się elementy:

  • interfejs regulatora VAV,
  • wejścia dwustanowe – położenie okna dygestorium, wyłączniki krańcowe, przyciski sterujące
  • wejście czujnika prędkości liniowej powietrza,
  • wejście czujnika różnicy ciśnień,
  • sterowanie sygnalizatorem optyczno-akustycznym,
  • styk awarii układu wentylacji do systemu nadrzędnego

pozwala na realizację różnych scenariuszy sterowania. Pojedynczy sterownik VC-D steruje jednym dygestorium, w przypadku większych systemów należy zapewnić jeden sterownik na każde dygestorium.
Elastyczność integracyjna sterownika VC-D oraz sterowników VC i VC4 pozwala na tworzenie złożonych systemów wentylacyjnych w przypadku dużych wielostanowiskowych pracowni.

Sterownik VC-D zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego, w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń technologicznych. Urządzenia wykonawcze (regulator VAV) oraz czujniki (ciśnienia, różnicy ciśnień, stężenia CO2, styki bierne) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa VC-D zapewnia ochronę środowiskową IP20.