STC

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Sterownik ogrzewania płaszczyznowego
Funkcjonalność wielostrefowego sterowania ogrzewaniem

Opis

Charakterystyka

Przeznaczeniem sterownika STC jest zastosowanie w układach ogrzewania płaszczyznowego,
np. podłogowego. Sterownik obsługuje do ośmiu stref, przy czym dla każdej strefy zapewnione są

  • pomiar temperatury czujnikiem termistorowym,
  • elektryczne sterowanie urządzeniem wykonawczym sterującym dopływem medium grzewczego
    (np. prądu lub gorącej wody).

Elastyczny podział ogrzewanej przestrzeni na strefy pozwala na uzyskanie komfortowych warunków
w wybranych obszarach pomieszczenia, co zapewnia optymalizację kosztów.
Celem rozszerzenia funkcjonalności sterownik wyposażony jest w dodatkowe wejścia i wyjścia

  • wejście dla czujnika termistorowego do pomiaru temperatury,
  • dwa wejścia analogowe – zapewniają możliwość dołączenia czujników z wyjściem napięciowym,
  • dwa wyjścia analogowe – zapewniają możliwość dołączenia urządzeń grzewczych sterowanych
    analogowo (sygnałem napięciowym).

Sterownik STC zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza
Wieland i przeznaczony do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Urządzenia
grzewcze posiadają własne odrębne obwody zasilania 230V AC. Jeżeli do sterowania medium
grzewczym wykorzystane zostały siłowniki zaworów 24V AC, to są zasilane ze sterownika napięciem
bezpiecznym w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC.
Obudowa STC zapewnia ochronę środowiskową IP20.