SKD (System Kontroli Dostępu)

1 120,35 PLN
Cena netto bez VAT

Sterownik kontroli dostępu i SSWiN
Ekonomiczna wersja podstawowa

Opis

Charakterystyka

Sterownik SKD jest jednym z elementów Systemu Kontroli Dostępu. Stanowi sterownik przejścia, jego funkcjonalność zapewnia obsługę pojedynczego chronionego przejścia jedno- lub dwustronnego. Dodatkową funkcjonalnością sterownika jest wsparcie dla Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN). Interfejsy sterownika pozwalają na dołączenie podstawowych elementów obsługi przejścia, takich jak:

 • urządzenie do identyfikacji użytkownika – czytnik kart bezstykowych, klawiatura numeryczna,
  czytnik biometryczny lub inne,
 • element blokujący drzwi – rygiel, elektrozaczep lub zwora elektromagnetyczna,
 • kontaktron monitorujący otwarcie skrzydła drzwi,
 • przycisk otwarcia drzwi od wewnątrz (oraz opcjonalnie domofonu),
 • przycisk awaryjnego otwarcia drzwi,
 • przycisk napadowy (dla systemu SSWiN),
 • czujka ruchu (dla systemu SSWiN),
 • optyczno-akustyczny sygnalizator włamania,
 • styk z systemu p. poż. – zapewnia możliwość bezpiecznego opuszczenia zagrożonej strefy
  w przypadku pożaru.

Podstawowym zadaniem aplikacja sterownika jest weryfikacja odczytanych danych identyfikacyjnych użytkownika i zwalnianie elementu blokującego w przypadku pozytywnego jej wyniku. Pozostałe zadania to monitorowanie stanu przejścia, wsparcie dla systemu SSWiN i wykonywanie poleceń otrzymanych z systemu nadrzędnego. Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu kontroli dostępu wymaga zintegrowania sterownika z urządzeniami decyzyjno-zarządzającymi systemem, np. serwerami kart. Sterownik SKD zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Celem zachowania bezpieczeństwa systemu sterownik powinien być zasilany z gwarantowanego źródła napięcia. Urządzenia obiektowe chronionego przejścia zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa SKD zapewnia ochronę środowiskową IP20.