SKD 3

1 442,46 PLN
Cena netto bez VAT

Sterownik kontroli dostępu i SSWiN
Kontrola dostępu i funkcjonalność SSWiN

Opis

Charakterystyka

Sterownik SKD 3 jest jednym z elementów Systemu Kontroli Dostępu. Stanowi sterownik przejścia – jego funkcjonalność zapewnia obsługę pojedynczego chronionego przejścia jednolub dwustronnego. Interfejsy sterownika pozwalają na dołączenie podstawowych elementów przejścia – czytnika/czytników kart, elementu blokującego drzwi, kontaktronu drzwiowego, przycisku wyjścia, przycisku awaryjnego czy sygnalizatora alarmów.
Aplikacja sterownika za pośrednictwem sieci przekazuje do systemu nadrzędnego informacje dotyczące zdarzeń lokalnych (przyłożenie karty, otwarcie drzwi, wciśnięcie przycisku) oraz wykonuje otrzymane tą samą siecią polecenia (odblokowanie drzwi, sygnalizacja nieuprawnionej karty, uruchomienie alarmu).
Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu kontroli dostępu wymaga zintegrowania sterownika z urządzeniami decyzyjno-zarządzającymi systemem, np. serwerami kart. Sterownik SKD 3 wykonany jest w formie szafki wyposażonej w akumulator jako rezerwowe źródło zasilania i zasilacz buforowy, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa systemu bez konieczności doprowadzenia zasilania gwarantowanego.