LPA-SET-USB

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Analizator protokołów LOYTEC (LPA) dla LonMark Systems przechwytuje wszystkie pakiety danych w sieciach CEA-709 lub IP-852 i wyświetla wszystkie nagrane pakiety na ekranie komputera.

SKU: LPA-SET-USB Kategorie: ,

Opis

Analizator protokołów LOYTEC (LPA) dla LonMark Systems przechwytuje wszystkie pakiety danych w sieciach CEA-709 lub IP-852 i wyświetla wszystkie nagrane pakiety na ekranie komputera. Oprogramowanie LPA zapewnia kom- pleksowy zestaw funkcji i metod do przeglądania, filtrowania i analizy pakietów danych na poziomie bitowym.

Długi czas nagrywania pozwala wykryć nawet sporadyczne usterki w sieci. Gdy system jest skonfigurowany przez Planowanie oparte na LNS, oprogramowanie LPA może przeglądać bazę danych w celu wyświetlenia nazw węzłów i nazw sieci. Wraz z wszystkimi urządzeniami LOYTEC wyposażonymi w Zdalny inter- fejs sieciowy (RNI), oprogramowanie LPA może nagrywać pakiety nawet ze zdalnej skrętkil.

Za pomocą jednego kliknięcia myszą wbudowana funkcja raportowania tworzy raporty (pliki tekstowe) pokazujące stan zdrowia badanego kanału i podaje wskazówki i porady dotyczące rozwiązywania problemów na tym kanale.

Intuicyjne i łatwe w użyciu oprogramowanie LPA działa na wszystkich interfe- jsach sieciowych LOYTEC. W interfejsach sieciowych NIC852 obsługuje zdalną funkcję LPA. Każda LPA-SW Licencja musi być zarejestrowana na jedną kartę NIC LOYTEC.