LIOB-586

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Sterownik I/O, interfejs L‑IOB: 6 UI, 4 DI, 6 DO (6 x Przekaźnik 10 A)

Opis

Sterowniki I/O LIOB‑586/587/588/589 z obsługą IP to kompaktowe, programowalne sterowniki BACnet z fizycznymi wejściami i wyjściami oraz zintegrowaną wizualizacją graficzną. Dodatkowo wspieraja protokół LON po IP.

Komunikacja

Sterowniki I/O LIOB‑586/587/588/589 są wyposażone w dwa porty Ethernet z wbudowanym switchem. Pozwala to na zbudowanie topologii łańcuchowej z użyciem do 20 urządzeń, co zmniejsza koszty instalacji sieciowej. Urządzenia z podwójnym portem Ethernet umożliwiają również konfigurację redundantnej instalacji Ethernet (topologia pierścienia), co zwiększa niezawodność. Redundantna topologia Ethernet jest aktywowana przez protokół Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), obsługiwany przez większość zarządzalnych switchy.

Punkty danych z różnych technologii są automatycznie eksponowane jako tagi OPC dla wyższego poziomu aplikacji klienckich lub systemu L‑WEB za pośrednictwem zintegrowanego serwera zapewniającego szyfrowanie SSL usług webowych (OPC XML‑DA) lub UA Secure Conversation (OPC UA). Ponadto sterowniki LIOB umożliwiają wymianę danych za pośrednictwem połączeń globalnych (wymiana danych w całej sieci), oferują funkcje AST™ (Alarmy, Harmonogramy i Trendy), przechowują spersonalizowane strony graficzne do wizualizacji w LWEB‑802/803. Można je bezproblemowo zintegrować z systemem zarządzania budynkiem LWEB‑900 oraz innymi systemami za pomocą szeregu dostępnych protokołów. Sterowniki posiadają BACnetowy certyfikat BTL (BACnet Testing Laboratories) i są profilowane jako BACnet B‑BC (BACnet Building Controller).

Integracja IoT

Funkcja IoT (Node.js) umożliwia podłączenie systemu do usług w chmurze, w celu przesyłania archiwalnych danych do usług analitycznych, telemetrii za pomocą MQTT, dostarczania komunikatów alarmowych do usług przetwarzania alarmów lub obsługi części systemu sterowania za pośrednictwem usługi w chmurze (np. planowanie na podstawie kalendarzy internetowych lub systemów rezerwacji). Możliwe jest również przetwarzanie informacji internetowych, takich jak dane pogodowe, w sterowaniu opartym na prognozach. Jądro JavaScript umożliwia również implementację protokołów szeregowych dla niestandardowego wyposażenia w podstawowym sterowaniu obiektowym.

Obsługa i sterowanie lokalne

Wszystkie sterowniki są wyposażone w wyświetlacz LCD (128×64) z podświetleniem i pokrętłęm do ręcznego sterowania i lokalnych operacji. Informacje o urządzeniu, punktach danych i stanie I/O wyświetlane są w formie tekstowej i za pomocą symboli graficznych.

Sześć wyjść przekaźnikowych można sterować za pomocą 3‑kierunkowych przełączników (ON, OFF, AUTO) znajdujących się na przednim panelu LIOB‑587.

Pomiar mocy

Liczniki zewnętrzne można zintegrować za pomocą M‑Bus lub Modbus. Sterowniki LIOB‑586/588/589 doskonale spełniają funkcje zarządzania energią i raportowania zużycia energii. Ponadto sterownik zawiera wbudowany system pomiaru mocy.

Cechy

 • Stacja automatyki z fizycznymi wejściami i wyjściami
 • Programowalne za pomocą L‑STUDIO IEC 61131‑3 i IEC 61499
 • Programowalne za pomocą L‑LOGICAD (tylko LIOB‑586, LIOB‑588, LIOB‑589)
 • Rozszerzenie o fizyczne wejścia i wyjścia za pomocą jednego modułu I/O LIOB (LIOB‑10x lub LIOB‑45x/55x)
 • Wyświetlacz graficzny 128×64 z podświetleniem
 • Lokalny i zdalny dostęp do informacji o stanie urządzenia i punktach danych
 • Lokalna obsługa przez pokrętło lub klienta VNC
 • Ręczne sterowanie każdego wyjścia za pomocą przełączników (tylko LIOB‑586, LIOB‑587)
 • Alarmowanie, harmonogramowanie i trendy (AST™)
 • Obsługa Node.js* dla łatwej integracji IoT (np. kalendarz Google, MQTT, Alexa & friends, sprzęt multimedialny,…)
 • Powiadomienia e‑mail sterowane zdarzeniami
 • Funkcje matematyczne i logiczne do wykonywania operacji na punktach danych
 • Przechowuje spersonalizowane strony graficzne (wyświetlanie: przeglądarka LWEB‑803)
 • Wizualizacja dostosowanych stron graficznych za pośrednictwem LWEB‑900 (zarządzanie budynkiem), LWEB‑803 (monitorowanie i sterowanie) lub LWEB‑802 (przeglądarka internetowa)
 • Obsługa pomieszczeniowego panelu operatorskiego L‑STAT
 • Wbudowany serwer OPC XML‑DA i OPC UA
 • Podwójnie przełączane lub rozdzielone porty Ethernet
 • Dostęp do statystyk sieci
 • Zgodny z normą ANSI/ASHRAE135‑2012 i ISO16484‑5: 2012
 • Obsługa BACnet MS/TP i BACnet/IP
 • Funkcja klienta BACnet (Write Property, Read Property, COV Subscription)
 • Konfiguracja klienta BACnet za pomocą narzędzia konfiguracyjnego (skanowanie i import EDE)
 • Funkcjonalność B‑BC (BACnet Building Controller), BACnetowy certyfikat BTL (BACnet Testing Laboratories)
 • Zgodność ze standardami CEA‑709, CEA‑852 i ISO/IEC 14908 (dla systemów LonMark)
 • Obsługa IP‑852 (Ethernet/ IP)
 • Obsługa dynamicznych lub statycznych zmiennych sieciowych
 • Obsługa zmiennych sieciowych użytkownika (UNVTs) i parametrów konfiguracyjnych (SCPTs, UCPTs)
 • Zintegrowany BACnet/IP z routerem BACnetMS/TP, w tym BBMD i Slave‑Proxy
 • M‑Bus Master zgodnie z EN 13757‑3, połączenie przez opcjonalny konwerter M‑Bus Converter (L‑MBUS20 lub L‑MBUS80)
 • Funkcje bramki, w tym Smart Auto‑Connect
 • Modbus TCP i Modbus RTU (Master lub Slave)
 • Zintegrowany serwer webowy do konfiguracji urządzenia i monitorowania punktów danych
 • Połączenie z urządzeniami bezprzewodowymi EnOcean za pośrednictwem interfejsu LENO‑80x
 • Obsługa WLAN poprzez interfejs LWLAN‑800
 • Obsługa MP‑Bus przez interfejs LMPBUS‑804
 • Obsługa LTE poprzez interfejs LTE‑800
 • Obsługa RS‑232 przez interfejs LRS232‑802
 • Przechowuje dokumentację projektową użytkownika
 • Obsługa VPN