LDALI-PWR2-U

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Zasilacze DALI-2 LDALI-PWR2-U i LDALI-PWR4-U służą do zasilania dwóch lub czterech kanałów DALI.

Opis

Zasilacze DALI-2 LDALI-PWR2-U i LDALI-PWR4-U służą do zasilania dwóch lub czterech kanałów DALI. Dla każdego kanału zasilacze zapewniają gwarantowany prąd zasilania 116 mA dla urządzeń zasilających podłączonych do kanału DALI.W przypadku, gdy urządzenia DALI podłączone do kanału zużywają więcej niż 116 mA, dwa wyjścia DALI zasilaczy mogą być używane równolegle, co daje gwaran-towany prąd zasilania 232 mA (maksymalny prąd zasilania 250 mA)

BACnet/Instalacja

Kanał DALI jest traktowany jako niebędący SELV (Safety Extra Low Voltage). Dlatego obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące instalacji niskiego napięcia. Kabel kanału DALI jest ograniczony do maksymalnej długości 300 m przy użyciu minimalnego przekroju przewodu 1,5 mm² (AWG15) lub musi zapewniać maksy-malny spadek napięcia 2V.

Napięcie zasilania szerokiego zakresu

Zasilacze akceptują szeroki zakres napięcia zasilania od 85-240 V AC, 50 / 60Hz. Posiadają również ograniczenie prądu rozruchowego.

DALI Power Outputs

Wyjścia mocy DALI zapewniają prąd zasilający 18 V (11 V – 20,5 V) i 116 mA. Wyjścia mocy są odizolowane od sieci poprzez podstawową izolację. Wyjścia mocy sąodporne na zwarcie i wyłączają się w przypadku przeciążenia termicznego. Kiedy wystąpi przeciążenie termiczne, lampka kontrolna DALI zgaśnie.