LDALI-PLC4

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Sterowniki LDALI-PLC4 to wydajne, dowolnie programowalne sterowniki oświetlenia, które mogą być programowane przez L-STUDIO.

SKU: LDALI-PLC4 Kategorie: ,

Opis

LDALI-PLC4 to dowolnie programowalny Sterownik oświetleniowy, który może być zaprogramowany przez L-STUDIO. Dzięki alarmowaniu, harmonogramowa-niu, trendom i powiadamianiu pocztą elektroniczną (AST ™) sterownik Sterownik LDALI-PLC4 jest idealnym rozwiązaniem dla systemów oświetleniowych DALI o wymaganiach aplikacyjnych nie objętych standardową aplikacją nieprogramow-alnego sterownika L-DALi.

Wbudowany lub zewnętrzny DALI Zasilacz

Sterownik LDALI-PLC4 potrzebuje zewnętrznego DALI Zasilanie do zasilania sieci DALI. Zasilacze są dostępne dla sieci DALI z jednym lub czterema kanałami.

DALI Network Interface

Urządzenie LDALI-PLC4 jest wyposażone w 4 niezależne kanały DALI. Oprawa do 64 oparć DALI na kanał DALI może być sterowana indywidualnie lub przez 16 grup. Wszystkie oprawy są monitorowane pod kątem uszkodzenia. L-DALI reprezentuje DALI-Master w sieci DALI, która może współdziałać z wybranymi wielogłownikami DALI w trybie Multi-Master.

Lokalne zarządzanie i nadpisanie

Sterownik L-DALI ma wbudowany podświetlany wyświetlacz (128×64) i pokrętło jog do Zarządzania i i nadpisanie. Korzystanie z operacji lokalnej, zadania konser-wacyjne (wymiana urządzenia DALI, tryb wypalania itp.).

Swobodnie programowalne

Sterownik LDALI-PLC4 można zaprogramować za pomocą programowania L-STUDIO. Można go zaprogramować za pomocą IEC61499 w celu integracji z sys-temem L-ROC i IEC61131 w przypadku pracy samodzielnej.Dostępna jest biblioteka zawierająca standardowe funkcje sterowania oświetleniem i osłoną przeciwsłoneczną. Obsługuje różne strategie Sterowanie oświetleniem, obecność i poziom lux. Do skonfigurowania aplikacji dla prawie każdego przypadku użycia można użyć kilku parametrów. Możliwe są równieżrozszerzenia programów specyficzne dla użytkownika.

Łączność

Sterownik LDALI-PLC4 zapewnia funkcje łączności umożliwiające jednoczesnąintegrację podsystemów CEA-709 (LonMark Systems), BACnet, KNX i Modbus. LonMark Systems może być zintegrowany poprzez IP-852 (Ethernet / IP). Integracja BACnet jest obsługiwana przez BACnet / IP (Ethernet / IP) lub BACnetMS / TP (RS-485), KNXnet / IP i ModbusTCP przez Ethernet / IP.Funkcjonalność bramy umożliwia przesyłanie danych pomiędzy wszystkimi technologiami komunika-cyjnymi dostępnymi na urządzeniu. Punkty danych o różnych technologiach sąmapowane przez lokalne połączenia w urządzeniu. Mapowanie różnych punktów danych technologii na urządzeniach rozproszonych jest obsługiwane przez Global Connections.Każdy LDALI-PLC4 jest wyposażony w dwa porty Ethernet. Może byćskonfigurowany do używania wewnętrznego przełącznika do połączenia dwóch portów lub każdy port jest skonfigurowany do pracy w oddzielnej sieci IP.Gdy porty Ethernet są skonfigurowane dla dwóch oddzielnych sieci IP, jeden port może być podłączony na przykład do sieci WAN (Wide Area Network) z włączonym zabezpieczeniem sieciowym (HTTPS), podczas gdy drugi port może zostać skon-figurowany do połączenia z niezabezpieczoną siecią (LAN ), w których obecne są standardowe protokoły automatyzacji budynku, takie jak BACnet / IP, LON / IP lub ModbusTCP. Za pomocą wewnętrznego przełącznika można zbudowaćłańcuchową topologię złożoną z maksymalnie 20 urządzeń, co zmniejsza koszty instalacji sieci. Przełącznik IP umożliwia również konfigurację redundantnej insta-lacji Ethernet (topologia pierścienia), co zwiększa niezawodność. Nadmiarowa topologia Ethernet jest włączona w Rapid Spanning Tree