LDALI-PLC2

Zaloguj się, aby zobaczyć cenę

Sterowniki LDALI-PLC4 / PLC 2 to wydajne, dowolnie programowalne sterowniki oświetlenia, które mogą być programowane przez L-STUDIO.

Opis

Sterowniki LDALI ‑ PLC2 / PLC4 to wydajne, programowalne sterowniki oświetlenia, które mogą być programowane przez L ‑ STUDIO. Dzięki funkcjom alarmowania, planowania, trendów i powiadamiania e-mailem (AST ™), sterownik LDALI ‑ PLC2 / PLC4 jest idealnym rozwiązaniem dla systemów oświetleniowych DALI z wymaganiami aplikacji nieobjętymi standardowymi aplikacjami nieprogramowalnych sterowników L ‑ DALI.

Interfejs sieciowy DALI
Kontrolery L-DALI działają jako DALI-Master w sieci DALI i mogą współpracować z multisensorami i przyciskami DALI-2 w trybie Multi-Master. LDALI ‑ PLC2 / PLC4 jest wyposażony w 2/4 niezależnych kanałów DALI. Do 64 opraw opartych na DALI lub DALI-2 na kanał DALI może być sterowanych indywidualnie lub przez 16 grup. Wszystkie oprawy są monitorowane pod kątem uszkodzeń lampy lub statecznika. Dodatkowo obsługiwanych jest do 64 urządzeń wejściowych DALI ‑ 2 na kanał DALI. Każde urządzenie wejściowe może być wyposażone w przyciski, suwaki, czujniki obecności i światła.
Wbudowany zasilacz magistrali DALI
LDALI ‑ PLC4 jest wyposażony we wbudowany zasilacz magistrali DALI, który może zasilać każdy kanał DALI gwarantowanym prądem zasilania 116 mA. Można dodać zewnętrzne zasilanie magistrali DALI w celu uzupełnienia prądu zasilania do 232 mA. Dostępne są zewnętrzne zasilacze dla maksymalnie czterech kanałów DALI. LDALI ‑ PLC2 zapewnia zasilanie magistrali DALI-bus z gwarantowanym prądem zasilania 230 mA na kanał. Wewnętrzne zasilanie magistrali DALI można włączać i wyłączać za pomocą interfejsu internetowego lub interfejsu LCD. Dzięki zasilaczowi impulsowemu urządzenia te mogą obsługiwać napięcia wejściowe od 85 – 240 V AC, 50/60 Hz.

Obsługa lokalna i nadpisanie
Kontrolery L ‑ DALI są wyposażone we wbudowany podświetlany wyświetlacz (128×64) i pokrętło do obsługi lokalnej i sterowania ręcznego. Używając obsługi lokalnej, zadania konserwacyjne (wymiana urządzenia DALI, tryb wygrzewania, itp.) Mogą być wykonywane bez konieczności korzystania z oprogramowania.

Swobodnie programowalne
LDALI ‑ PLC2 / PLC4 można programować za pomocą narzędzia do programowania L ‑ STUDIO. Można go zaprogramować przy użyciu normy IEC 61499 do integracji z systemem L-ROC i normy IEC 61131 do pracy samodzielnej.
Dostępna biblioteka sterowania oświetleniem IEC 61131
Dostępna jest biblioteka zawierająca standardowe funkcje sterowania oświetleniem. Obsługuje różne strategie sterowania oświetleniem, oparte na obecności i poziomie luksów. Do skonfigurowania aplikacji do prawie każdego przypadku użycia można użyć kilku parametrów. Możliwe są również rozszerzenia programów dla użytkownika.

Łączność
Sterownik LDALI ‑ PLC2 / PLC4 zapewnia funkcje łączności umożliwiające jednoczesną integrację podsystemów CEA ‑ 709 (LonMark Systems), BACnet, KNX i Modbus. Systemy LonMark mogą być zintegrowane poprzez IP-852 (Ethernet / IP). Integracja BACnet jest obsługiwana przez BACnet / IP (Ethernet / IP) lub BACnet MS / TP (RS ‑ 485), KNXnet / IP i Modbus TCP przez Ethernet / IP.
Funkcjonalność bramki umożliwia komunikację danych pomiędzy wszystkimi technologiami komunikacyjnymi dostępnymi na urządzeniu. Różne punkty danych technologicznych są mapowane za pośrednictwem połączeń lokalnych na urządzeniu. Mapowanie różnych punktów danych technologicznych na urządzeniach rozproszonych jest obsługiwane przez Global Connections.
Każdy kontroler L-DALI jest wyposażony w dwa porty Ethernet. Można go skonfigurować tak, aby używał wewnętrznego przełącznika do łączenia dwóch portów lub każdy port był skonfigurowany do pracy w oddzielnej sieci IP.
Gdy porty Ethernet są skonfigurowane dla dwóch oddzielnych sieci IP, jeden port można podłączyć na przykład do sieci WAN (sieć rozległa) z włączonymi zabezpieczeniami sieci (HTTPS), podczas gdy drugi port można skonfigurować do ), gdzie obecne są standardowe protokoły automatyki budynku, takie jak BACnet / IP, LON / IP lub Modbus TCP. Urządzenia te są również wyposażone w funkcję zapory sieciowej, która izoluje określone protokoły lub usługi między portami.
Za pomocą wewnętrznego przełącznika można zbudować połączoną łańcuchowo topologię linii do 20 urządzeń, co zmniejsza koszty instalacji sieci. Przełącznik IP umożliwia także konfigurację nadmiarowej instalacji Ethernet (topologia pierścienia), co zwiększa niezawodność. Nadmiarową topologię Ethernet umożliwia protokół Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), który jest obsługiwany przez większość zarządzanych przełączników.
Kontrolery L-DALI zapewniają w pełni funkcjonalną funkcjonalność AST ™ (alarmowanie, planowanie i trendy) i mogą być doskonale zintegrowane z systemem L ‑ WEB.

Integracja IoT
Funkcja IoT (Node.js) umożliwia podłączenie systemu do niemal każdej usługi w chmurze, zarówno w celu przesyłania danych historycznych do usług analitycznych, dostarczania komunikatów alarmowych do usług przetwarzania alarmów, jak i części operacyjnych systemu sterowania za pośrednictwem usługi w chmurze (np. w kalendarzach internetowych lub systemach rezerwacyjnych). Możliwe jest również przetwarzanie informacji internetowych, takich jak dane pogodowe, w sterowaniu opartym na prognozach. Wreszcie, jądro JavaScript umożliwia również implementację protokołów szeregowych do niestandardowego sprzętu.
Konfiguracja urządzenia za pomocą narzędzia lub interfejsu internetowego
Konfiguracja urządzenia, uruchomienie i parametryzacja odbywa się za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego lub przez zintegrowany serwer sieciowy.

EnOcean, SMI i LIOB / ‌IP
Bezprzewodowe czujniki i przyciski EnOcean można zintegrować za pośrednictwem opcjonalnego interfejsu L ‑ ENO EnOcean. W przypadku żaluzji moduł rozszerzający LSMI-804 umożliwia integrację do czterech kanałów SMI. Fizyczne we / wy można zintegrować za pomocą modułów we / wy L ‑ IOB za pośrednictwem LIOB ‑ IP.

Zaawansowane funkcje DALI

Czujniki DALI
Kontrolery L-DALI obsługują integrację multisensorów DALI-2 do wykrywania obecności i rozpoznawania poziomu światła. Oprócz multisensorów LOYTEC LDALI ‑ MS2 / MS2 ‑ BT / MS4 ‑ BT, można zastosować czujniki DALI-2 wielu znanych producentów.
Przyciski DALI
Do obsługi ręcznej można zintegrować z systemem łączniki przyciskowe DALI-2, takie jak panele obsługi LDALI-BM2, DALI-2 i piloty na podczerwień. Funkcja wykonywana po naciśnięciu przycisku jest swobodnie programowalna w logice programu. Dodatkowo obsługiwana jest funkcja sprzężenia zwrotnego dla instancji przycisków zgodnie z normą IEC 62386-332.
Moduły przekaźnikowe DALI
Standardowe obciążenia w sieci energetycznej mogą być sterowane przez DALI za pomocą modułów przekaźnikowych DALI, takich jak LDALI-RM3, LDALI-RM4 i LDALI-RM8.
Kontrola koloru DALI
LDALI umożliwia sterowanie oprawami DALI z funkcją kontroli koloru (DT8). Obsługiwane są zarówno przestrajalne białe (Tc), jak i pełne sterowanie kolorem RGB (RGBWAF i współrzędna xy). Zmiana barwy światła jest możliwa za pomocą scen lub sterowana za pomocą logiki programu.
Automatyczne wygrzewanie dla lamp fluorescencyjnych
Świetlówki muszą działać przez około 100 godzin ze 100% jasnością, zanim zostaną przyciemnione. Ten proces wypalania jest monitorowany przez L-DALI dla każdej lampy. Po 100 godzinach wypalania lampa jest stale sterowana światłem.
ldali lon strona internetowa 01
Test automatyczny systemów oświetlenia awaryjnego
W systemach oświetlenia awaryjnego DALI opartych na IEC 62386-202, L-DALI może być używany do testowania systemu. Wyniki mogą być rejestrowane.
Zbiór ważnych parametrów operacyjnych
Aby zapewnić maksymalną przejrzystość systemu oświetleniowego, L ‑ DALI może rejestrować godziny pracy każdej lampy, a także zużycie energii (obliczone).
Łatwa wymiana urządzenia DALI
Uszkodzone stateczniki DALI można łatwo wymienić bezpośrednio na kontrolerze L ‑ DALI (wyświetlacz LCD i pokrętło) lub przez interfejs sieciowy. Nie jest potrzebne żadne oprogramowanie.