LDALI-3E101-U

2 714,26 PLN
Cena netto bez VAT

Sterownik DALI – 1 kanał DALI, interfejs TP/FT-10 lub IP-852 (Ethernet), zintegrowany zasilacz magistrali DALI

Opis

Kontroler LDALI-3E101-U to wielofunkcyjne urządzenie łączące stałą kontrolę oświetlenia i sterowanie żaluzjami. Dzięki zapewnieniu pełnej funkcjonalności AST™ (Alarming, Scheduling, and Trending) jest idealnym rozwiązaniem dla integracji pomiędzy systemami LonMark i DALI (Digital Addressable Lighting Interface).

Wbudowany zasilacz DALI
Kontroler LDALI-3E101-U jest wyposażony we wbudowany zasilacz DALI. Może zasilać jeden kanał DALI z maksymalną wydajnością prądową 230 mA. Zasilanie magistrali DALI może być włączane i wyłączane za pomocą interfejsu WWW lub interfejsu LCD.

Kanał komunikacyjny LonMark TP / FT10 lub Ethernet / IP-852
Sterownik DALI-3E101-U zapewnia komunikację w systemach zgodnych z LONMARK poprzez kanał TP/FT-10 lub IP-852, a także wymianę danych za pośrednictwem Połączeń Globalnych. Obsługiwana jest pełna funkcjonalność AST ™ (Alarmowanie, Harmonogramowanie i Trendy) i powiadomienia e-mail, dzięki czemu możliwa jest pełna integracja z oprogramowaniem L-WEB. Sterowniki DALI jest wyposażony w dwa porty Ethernet oraz wbudowany przełącznik ethernetowy.

Obsługa lokalna sterownika
Sprzętowy interfejs użytkownika obejmujący wyświetlacz (128×64 pikseli) i wielofunkcyjne pokrętło typu „jog” umożliwiają lokalną obsługę sterownika. Korzystanie z trybu lokalnego, zadania konserwacyjne (wymiana urządzenia DALI, tryb burn-in, etc.) mogą być wykonywane bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi programowych.

Sterowanie oświetleniem
Zintegrowany kontroler oświetlenia (profil funkcjonalny LonMark # 3050) umożliwia sterowanie lokalnymi statecznikami DALI i oprawami przez kanał komunikacyjny CEA-709. Realizowane mogą być różne strategie sterowania oświetleniem, zależne od obecności lub poziomu oświetlenia. poziom lux oparte.

Sterowanie żaluzji w powiązaniu z poziomem oświetlenia
Zintegrowany kontroler żaluzji (profil funkcjonalny LonMark # 6111) umożliwia inteligentne sterowanie żaluzjami podłączonymi przez SMI (wymaga modułu LSMI-804) lub sieć CEA-709. Parametrami wykorzystywanymi w sterowaniu mogą być obecność, poziom oświetlenia, temperatura co pozwala na zapewnienie maksymalnego komfortu i efektywności energetycznej.

Konfiguracja urządzenia
Konfiguracja urządzenia za pomocą narzędzia lub poprzez interfejs sieciowy
Konfiguracja urządzenia, uruchomienie i parametryzacja odbywa się albo za pomocą narzędzia konfiguracji L-DALI (stosowanego jako samodzielne narzędzie lub jako LNS® plug-in) lub za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW.

 

Skrócona specyfiikacja

Kanały DALI 1 kanał ze zintegrowanym zasilaniem magistrali: 16 V DC, 230 mA (250 mA max)
Interfejsy komunikacyjne 2 x Ethernet (100Base-T):

 • OPC XML‑DA, OPC UA
 • LonMark IP-852*
 • Modbus TCP (Master lub Slave),
 • HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, SNMP

1 x TP/FT‑10* (LonMark)

2 x USB-A:

 • WLAN (wymaga LWLAN‑800)
 • EnOcean (wymaga LENO‑80x)
 • SMI (wymaga LSMI-804)

*dostępny jeden z kanałów

Profile LONMARK
 • Lamp Actuator #3040,
 • Light Sensor #1010,
 • Occupancy Sensor #1060,
 • Constant Light Controller #3050,
 • Sunblind Controller #6111
Narzędzia konfiguracji L-INX Configurator, interfejs WWW