FCU-R

979,44 PLN
Cena netto bez VAT

Sterownik klimakonwektora
Sterowanie nagrzewnicą elektryczną

Opis

Charakterystyka

Sterownik FCU-R przeznaczony jest do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu przy wykorzystaniu klimakonwektorów wentylatorowych pracujących jako chłodnica we współpracy z nagrzewnicą elektryczną. Układ klimakonwektora jest dwururowy z wodą lodową jako medium chłodzącym. Na podstawie aktualnych pomiarów temperatury w pomieszczeniu wewnętrzny algorytm regulacji wypracowuje sterowanie:

 • biegiem wentylatora klimakonwektora oraz siłownikiem zawory wody lodowej – zapewnienie obiegu
  schłodzonego powietrza,
 • nagrzewnicą elektryczną umieszczoną w kanale nawiewnym – zapewnienie nawiewu ciepłego
  powietrza

Algorytm sterowania uwzględnia również dodatkowe czynniki związane z sytuacją w pomieszczeniu:

 • obecność w pomieszczeniu – automatyczne przełączanie między trybem ekonomicznym
  i komfortowym,
 • otwarcie okna – wyłączenie układu sterowania na czas przewietrzania,
 • nadmierne zbierania się skroplin – wyłączenie układu sterowania celem zabezpieczenia
  pomieszczenia przed zalaniem.

Konfiguracja układu sterowania i parametry pracy zadawane są zdalnie z systemu nadrzędnego. Pomiar aktualnej temperatury zapewnia zadajnik naścienny, który dodatkowo pozwala na lokalną korektę wybranych parametrów wg indywidualnych wymagań. W przypadku braku zadajnika parametry są przesyłane do sterownika przez sieć komunikacyjną.
Sterownik FCU-R zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Klimakonwektor (wentylator, siłownik zaworu i pompka skroplin) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciem 230V AC, nagrzewnica elektryczna posiada odrębny obwód zasilania sterowany wyjściem stykowym sterownika. Pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są również bezpośrednio ze sterownika, ale już napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa FCU-R zapewnia ochronę środowiskową IP20.